Król Kazimierz w Komorzu


Król Kazimierz w Komorzu
(tłum. M. Sukiennicka)
C.A. Pochard, Wspomnienia polskie, t. I (1796-1817),
BUAM, sygn. 115I/t. 1, s. 333-334.

Tego roku [1813] dowiedziałem się od naszego sąsiada, starosty Ponińskiego, że duży murowany dom znajdujący się obok zamieszkanego przez nas pałacu czy zamku, a który składa się jedynie z kilku piwnic podziemnych, sali ze sklepieniem na całą długość i szerokość budynku oraz wielkiej sali na piętrze, z dużym kominkiem oraz dwoma bufetami na zastawę, talerze, kieliszki, kubki etc., był zbudowany przez pana tego miejsca po to, by wydać ucztę na cześć króla Kazimierza, który często przyjeżdżał do Pyzdr i był tam zapraszany z rocznym wyprzedzeniem. Ten dom może służyć jako skład do przechowywania mebli lub jako całkiem wygodna piwnica. Można tam też mieć skrytki lub tajne miejsca, w których można by przechowywać sporo rzeczy.