Kontakt


EXUL PATRIAE
Ksiądz Claude Antoine Pochard (1766-1833) i jego świat
e-mail: exulpatriae@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Teologiczny
Ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań