Aktualności


Na stulecie złotówki

29.04.2024
W 1810 roku ks. Pochard wyruszył wraz ze swoimi wychowankami Rajmundem i Ignacym Skórzewskimi w podróż na wschód. Jej celem było Wilno i tamtejszy uniwersytet. W czasie kilkudniowego postoju w Warszaw

Codzienność księdza rezydenta

11.03.2024
W 1826 roku ks. Pochard jest już wolny od obowiązków wychowawczych, ponieważ jego wychowankowie są dorośli, a niektórzy założyli rodziny. Może cieszyć się tym, co dzisiaj nazwalibyśmy emeryturą, a co

Człowiek oświecenia w Michorzewie

26.11.2023
Zwiedzający przykościelny cmentarz w wielkopolskim Michorzewie z pewnością zatrzyma się z czcią przy otoczonym troską potomnych grobie Emilii Sczanieckiej (1804-1896). Kiedy jednak będziemy kontynuowa