Ks. prof. UAM dr hab. Jan Grzeszczak


ur. 1967 w Jarocinie
1988-1990 – stypendium Prymasa Polski do Paryża; studia specjalistyczne w zakresie języka francuskiego w Institut de Langue et de Culture Françaises w Institut Catholique de Paris.
1990 – Diplôme de Langue et de Culture Françaises (troisième cycle)
1992 – tytuł zawodowy magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu
1993-1997 – studia specjalistyczne z filozofii na Papieskim Ateneum św. Krzyża w Rzymie
1997 – stopień naukowy doktora filozofii na Papieskim Ateneum św. Krzyża w Rzymie na podstawie rozprawy: Dall’età dello Spirito Santo al New Age. Gioacchino da Fiore nella nuova religiosità.
1997-1998 – stypendium diecezji Münster; studia języka niemieckiego w Akademie Klausenhof (Rhede, Nordrhein Westfalen)
1998-2011 – adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2009 – habilitacja na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego oraz rozprawy: Pomiędzy utopią i eschatologiczną nadzieją. Idea papieża anielskiego w średniowiecznym i renesansowym profetyzmie
2011 – profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
e-mail: xjangrze@amu.edu.pl

Dotychczasowe badania związane z problematyką podjętą w projekcie grantowym
2013-2016 – kwerendy w bibliotekach, archiwach, muzeach i zbiorach prywatnych oraz badania historyczne, mające na celu waloryzację oraz popularyzowanie historycznego i kulturowego dziedzictwa na obszarze powiatu jarocińskiego. Ich wyniki zostały zaprezentowane w formie referatu podczas polsko-francuskiej konferencji naukowej: Kretków opowiada o sobie. Właściciele – Zabytki – Duszpasterze (8.06.2013), a także w dwóch rozdziałach recenzowanej monografii wieloautorskiej: Kretków. Właściciele – zabytki – duszpasterze.
Współpraca ze szkołami podstawowymi w Żerkowie (powiat Jarocin) i Gizałkach (powiat Pleszew) w ramach projektu „eSzkoła. Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” oraz wytwórnią „Film Open Group”. Jej wynikiem było nakręcenie filmu: Historia wysadzona w powietrze, opisującego losy wielkopolskiego ziemiaństwa na przykładzie rodziny Skórzewskich i ich pałacu w Kretkowie. Pokaz premierowy odbył się 14.01.2016 w poznańskim kinie „Rialto”, a następnie na antenie TVP3.
Badania te stały się okazją do przeprowadzenia kwerend archiwalnych, zgromadzenia bogatego materiału ikonograficznego w postaci XIX-wiecznych zdjęć ze zbiorów prywatnych, a także zdobycia nowej wiedzy na temat dziejów wielkopolskiej rodziny Skórzewskich.

Wybrane publikacje
Joachim z Fiore. Średniowieczny przyczynek do teologii dziejów, Poznań 2006.
Pomiędzy utopią i eschatologiczną nadzieją. Idea papieża anielskiego w średniowiecznym i renesansowym profetyzmie, Poznań 2008.
Chwila jest bliska. Wizje końca w literaturze profetycznej (XII-XX wiek), Poznań 2011.
Joachim z Fiore i filozofia dziejów, w: Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, red. A. Kijewska, Kraków 2012, s. 341-358.
Skórzewscy na Kretkowie. Sto czterdzieści cztery lata z życia wielkopolskiej rodziny ziemiańskiej, w: Kretków. Właściciele – zabytki – duszpasterze, red. J. Grzeszczak, Poznań 2014, s. 11-72.
(wraz z Romualdem F. Zarębą) Domus Skorzewsciana. Zespół zabytkowych grobowców i nagrobków przy kościele parafialnym w Kretkowie, w: Kretków. Właściciele – zabytki – duszpasterze, red. J. Grzeszczak, Poznań 2014, s. 183-234.
Elitka. Młodość w dniach grozy, Poznań 2017.