Dr Marta Sukiennicka


Adiunkt w Zakładzie Literatury Francuskiej, Komparatystyki Literackiej i Studiów nad Belgią frankofońską Instytutu Filologii Romańskiej UAM. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na historii literatury francuskiej XIX wieku, historii retoryki oraz związkach literatury i nauk przyrodniczych. Autorka dwóch monografii naukowych: Éloquences romantiques. Les années de l’Arsenal (2020) oraz Geneza i palingeneza życia w dziewiętnastowiecznej nauce i literaturze francuskiej (2021, wraz z Juliette Azoulai i Carmen Husti).