Mgr Joanna Lubierska


Doktorantka na Wydziale Historycznym UAM; członek współzałożyciel Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”, właścicielka firmy genealogicznej „ORIGO”; współpracuje z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, zawodowo przeprowadza kwerendy genealogiczne i spadkowe, okazjonalnie prowadzi wykłady i warsztaty dla studentów poznańskich uczelni oraz słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, propaguje genealogię, jeżdżąc z prelekcjami. Autorka kilkunastu publikacji dotyczących innych niż metrykalne źródeł w genealogii. Interesuje się historią przedwojennego Poznania i Wielkopolski, architekturą ziemiańską i obronną oraz szlachtą wielkopolską.