J’aime la diversité.

Kocham zróżnicowanie.

Claude Antoine Pochard

EXUL PATRIAE

Ksiądz Claude Antoine Pochard (1766-1833)

EXUL PATRIAE

Ksiądz Claude Antoine Pochard (1766-1833)

O naszym projekcie


Ks. Claude Antoine Pochard (1766-1833) – duchowny katolicki z diecezji Besançon; w momencie, gdy rewolucja we Francji nabrała antykatolickiego rozpędu, udał się na emigrację, najpierw do Szwajcarii, a następnie do Wielkopolski, gdzie przebywał w latach 1796-1833 i pracował jako guwerner pięciu synów starosty gnieźnieńskiego Józefa Skórzewskiego i Heleny z Lipskich, zamieszkując najpierw w Nekli, a następnie w Komorzu (obecnie powiat jarociński). Zmarł 2 września 1833 roku w Komorzu i został pochowany na cmentarzu parafialnym w sąsiednim Kretkowie, gdzie wdowa po Józefie Skórzewskim wraz z synami wzniosła mu zachowany po dziś dzień nagrobek.

W trakcie trwającej przeszło czterdzieści lat emigracji ks. Pochard spisywał swoje przeżycia, szczegółowo opisywał godne uwagi miejsca, w których się znalazł z racji wykonywanych zajęć, i relacjonował wydarzenia, w których brał udział.

Epitafium Kretków

Aktualności


Na stulecie złotówki

29.04.2024
W 1810 roku ks. Pochard wyruszył wraz ze swoimi wychowankami Rajmundem i Ignacym Skórzewskimi w podróż na wschód. Jej celem było Wilno i tamtejszy uniwersytet. W czasie kilkudniowego postoju w Warszaw

Codzienność księdza rezydenta

11.03.2024
W 1826 roku ks. Pochard jest już wolny od obowiązków wychowawczych, ponieważ jego wychowankowie są dorośli, a niektórzy założyli rodziny. Może cieszyć się tym, co dzisiaj nazwalibyśmy emeryturą, a co

Człowiek oświecenia w Michorzewie

26.11.2023
Zwiedzający przykościelny cmentarz w wielkopolskim Michorzewie z pewnością zatrzyma się z czcią przy otoczonym troską potomnych grobie Emilii Sczanieckiej (1804-1896). Kiedy jednak będziemy kontynuowa

Uchodźca (1792)

20.09.2023
W sierpniu 1792 roku rewolucyjny walec już czwarty rok przetaczał się nad Francją. W tym samym czasie Prusacy, wspierani przez francuskich emigrantów, najechali kraj od wschodu, zajmując Verdun. Trudn

1826 – Rok Jubileuszowy

24.08.2023
W lipcu 1825 roku minęło trzydzieści sześć lat od wybuchu rewolucji francuskiej. W tym czasie Europa stała się areną wydarzeń, które zmieniły ją głęboko i nieodwracalnie. Dnia 20 sierpnia 1823 roku zm

Coś dla genealogów

20.05.2023
Ks. Pochard przebywał na ziemiach polskich w latach 1796-1833. Z tego względu, jako guwerner, był obecny na wszystkich etapach ówczesnej edukacji dziecka szlacheckiego, co więcej, w jego przypadku moż
logo 2 3
logotypy 1